Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Infinite Alpha Capital Ab
Viestikatu 8 B43
90130 Oulu
tomi@omistajavaurastu.com

2. Rekisteriasiat

Vastaamme viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

Infinite Alpha Capital Ab:n “Sisäpiiri” -markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan (“lukijan”) ja Infinite Alpha Capital Ab:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Infinite Alpha Capital Ab:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Infinite Alpha Capital Ab:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

Nimi
Sähköpostiosoite

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Infinite Alpha Capital Ab:n omistaman www.omistajavaurastu.com -sivuston asiakastietokeruulomakkeiden keräämistä yhteystiedoista ja tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä sekä AWeber-nimisen sähköpostimarkkinointipalvelun automaattisilla työkaluilla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Infinite Alpha Capital Ab:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla (“lukijalla”) on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.